Amesbury je malá vesnička v severovýchodní části Gerdaru. Leží na obchodní trase, hlavním zdrojem obživy jsou projíždějící karavany a pastevectví.

Odehrával se zde quest Dům na úbočí (PJ Wolffram), v němž se taniquentilský rytíř Ardul, hraničář Vylarr a elfský kouzelník Valcar (řečený Maeglin) vydali prozkoumat starý mlýn na horském úbočí nad vesnicí, který během jejich pobytu v Amesbury náhle ožil. Mlýn, v němž kdysi žila obávaná nekromantka, byl omylem aktivován dvojicí lupičů, kteří osvobodili nemrtvé uzamčené ve sklepě. Po jejich porážce trojice dobrodruhů mlýn zapálila a Ardul odnesl čarodějnické knihy do Lazbalgského kláštera, aby mohly být zničeny. Odmítl je předat domnělému mnichovi, ve skutečnosti taktéž nekromantovi, což se promítlo v navazujícím questu Bubny duní, duní v hlubinách (PJ Wolffram) odehrávajícím se v přístavním městečku Lothian.

Vypálení čarodějnického mlýna je nejdůležitější události poslední doby a Ardul, Vylarr a Valcar (Maeglin) jsou zde oslavováni jako hrdinové. Je známo, že Ardul byl členem Řádu rytířů Taniquentilu, a proto se zde tento cech těší velké úctě.

 Autor a správce

Stránku spravuje PJ Wolffram - pro zapojení vesnice do svého Q či příběhu v rámci IF jej kontaktujte přes PM (soukromou zprávu) na portále IF

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.