Bílá pevnost je opuštěné hradiště a sídlo zaniklého cechu Bílí jezdci. Jedná se také o centrum kultu boha Angemara.

Pevnost je v současné době zapečetěná a pomalu se rozpadá. Lze v ní nalézt mnoho pozůstatků činnosti cechu Bílých jezdců, zejména spojených s uctíváním Angemara. Nikdo si však dovnitř netroufne, neboť podzemí pevnosti je zamořené nemrtvými, kteří občas proniknou i na povrch.

Neherní poznámka: Tento článek potřebuje rozšířit, a to na základě dokumentů zanechaných Bílými jezdci. Přednostní právo na tuto lokaci má poslední cechmistr Terzief, avšak po domluvě lze quest v Bílé pevnosti provést i pod jiným PJem.

 Autor a správce

Stránku spravuje CM Terzief - pro zapojení pevnosti do svého Q či příběhu v rámci IF jej kontaktujte přes PM (soukromou zprávu) na portále IF

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.