Informace z této stránky jsou neherní a slouží jako technický podklad!

Cechovní vliv ukazuje, jaký má cech ve světě věhlas a prestiž. To se u každého cechu liší: hrdinové chtějí být slavní, záporáci obávaní, no a pokud je cech tajný a nestojí o to, aby byl známý veřejně, ukazuje jeho vliv to, jak je důvěryhodný pro ty "správné osoby".

S rostoucím vlivem se v podstatě děje toto:

  • roste sláva cechu a povědomí o něm
  • roste možnost využívat jméno cechu k osobnímu prospěchu
  • cech se dostává stále k lepším a lépe placeným zakázkám či událostem
  • zvyšuje se možnost, že cech má v lokalitě questu nějaký kontakty (vždy dle úvahy PJe)
  • od cechu se očekává stále lepší výkon (odpovědnost členů za dobré jméno cechu)

Přehled cechovních úrovní

Berte na vědomí, že popisky se týkají statusu cechu jakožto instituce, nikoliv jeho konkrétních hráčských postav - ty mohou být známější než samotný cech, či naopak mohou využít jméno cechu k dosažení cílů, na které by jejich osobní věhlas nestačil.

Úroveň 1 (Vliv 0–100): Prozatím neznámé společenství

... které o sobě ještě nedalo vědět, případně to nemá v úmyslu.

Úroveň 2 (Vliv 100–300): Místní cech

... jedno z mnoha uskupení věnující se dané činnosti. Ve své lokalitě je známý, ale ve světě o něm tuší jen málokdo. Jeho členové většinou zakázky nebo uplatnění vyhledávají sami, cech slouží zejména jako jejich společný domov.

Úroveň 3 (Vliv 300–600): Dobře fungující cech

... který prokázal svou životnost i úspěšnost v činnosti svého zaměření. Ve své lokalitě významný, ve světě mají jednotlivci mlhavou představu o jeho názvu a zaměření. Obracejí se na něj jednotlivci, výjimečně se nachomýtne k významnější zakázce či události.

Úroveň 4 (Vliv 600–1100): Známý cech

... jenž si svou aktivitou vydobyl určitou prestiž. Díky tomu se na něj začínají obracet vlivnější či bohatší lidé, ti však také počítají s jistou spolehlivostí, členové tedy mají větší odpovědnost za dobré jméno svého cechu. Ve své lokalitě proslulý, má kontakty. Ve světě jej znají jednotlivci, obecně panuje mlhavá představa o jeho zaměření.

Úroveň 5 (Vliv 1100–1900): Významný cech

... na který se běžně obracejí lidé či skupiny s problémy souvisejícími se zaměřením cechu a s důvěrou v jejich úspěšné vyřešení. Cech má ve své lokalitě velký vliv, ve světě je mezi lidmi se všeobecným přehledem známé především jméno, znak a zaměření. Na speciálních místech může mít kontakty či sympatizanty (dle úvahy PJe).

Úroveň 6 (Vliv 1900–3200): Slavný cech

... členství v něm je prestižní záležitostí a nese s sebou velkou odpovědnost. Cech je jedním z hlavních hráčů ve své lokalitě, ve světě je známý mezi lidmi vzdělanými či zaměřenými na stejný obor. Je považován za spolehlivého vykonavatele činnosti svého zaměření. Cech dokáže využít své prestiže k ovlivnění méně důležitých rozhodnutí. Ve větších městech či na speciálních místech může mít kontakty či sympatizanty (dle úvahy PJe).

Úroveň 7 (Vliv 3200–5300): Proslulý cech

... bezprostřední vliv cechu přesahuje jeho původní lokalitu, ve světě o něm něco slyšeli i obyčejní lidé. Bývá upřednostňován v oboru svého zaměření, najímají si jej bohatí a vlivní lidé, cech dokáže využít své prestiže k ovlivnění středně důležitých rozhodnutí. Pro členy může být těžké dostát pověsti, která cech provází, a očekává se od nich nadstandardní výkon. Ve velkých městech má kontakty, v jiných lokacích alespoň sympatizanty (dle úvahy PJe).

Úroveň 8+ (Vliv nad 5300): Legendární cech

... jenž je poměrně známý a uznávaný i mezi obyčejnými lidmi. V oboru svého zaměření patří ke špičce, dokáže využít své prestiže k ovlivnění i důležitějších rozhodnutí. Má kontakty či spřátelené osoby i v méně významných oblastech, někdy dokonce mezi členy městských rad a podobných struktur. Jeho členové požívají všemožných poct, ale míra odpovědnosti za dobré jméno cechu je extrémně vysoká. Všeobecně se očekává, že jde o elitní dobrodruhy s velkými zkušenostmi, adepti na nižších úrovních proto musejí být sdruženi například v přípravné akademii nebo v sesterském cechu.

 Autor a správce

Stránku spravuje PJ Wolffram - jedná se o informativní stránku

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.