FANDOM


Jako cechy jsou označována společenství, která sdružují dobrodruhy s podobnými zájmy či světonázory. Od ostatních gerdarských organizací se liší v tom, že existují s (někdy přísně tajným) vědomím gerdarského krále či královského sicca. Díky tomu se mohou účastnit různých klání v hlavním městě.

Cechmistři a cechmistryně se jednou za čas scházejí v hlavním městě k tzv. Debatě u kulatého stolu.

Cechy začaly vznikat poté, co došlo k rozehnání gild.

Neherní poznámka: Cechy jsou oficiální sdružení hráčských postav a slouží především k rozšíření RP a k vybudování sítě kontaktů. Každý cech má své speciální předměty, které jeho členům napomáhají v činnosti, na kterou je cech zaměřen. Ve většině cechů se hraje tzv. Život v cechu, neoficiální quest zpravidla se odehrávající v cechovním sídle, členové cechu mohou také hrát speciální cechovní questy (CQ). Každý cech má určitý vliv, jehož výše ukazuje, jak je cech známý ve světě a jaká je jeho prestiž. Seznam úrovní cechů podle výše vlivu je k dispozici zde.

Citadela

Citadela si wikistránku nikdy nevyplnila.

Divoká Síť

Divoká Síť neexistuje a ti, kteří by snad mohli něco namítat, mají dobrý důvod mlčet. 

Drakobijci

Drakobijci jsou bratrstvo žoldáků a dobrodruhů s cílem najít a zahubit zbytky bájných draků. V mezičase na této cestě za nelehkým cílem shromažďují věhlas a bohatství své i svého společenství. Drakobijci sídlí v lesích nedaleko města Krul. Jedná se o nově vzniklý cech (úroveň 1).

Haldinští lovci

Haldinští lovci jsou volným uskupením zabíječů nestvůr, jejichž morálním ukazatelem je chodecká moudrost a spravedlnost. Sídlí v Haldinu a podílejí se na ochraně Haldinského hvozdu. Jedná se o známý cech (úroveň 4).

Opus Magnum

Opus Magnum je uzavřené společenství alchymistů a jejich oborů. Zabýváme se alchymií ve všech podobách a snažíme se ji vrátit mezi vážené a podporované obory. Nevidíme alchymii jako pokročilé bylinkářství, ale jako svébytný a vážený obor a v rámci Gerdaru jako vědu věd. Jedná se o místní cech (úroveň 2).

Pečené krysy

Pečené krysy je spoločenstvo ctihodných ľudí prebývajúcich v meste Santino, združených okolo dona Fenerefa, ktorí sa určite nevenujú žiadnej ilegálnej činnosti. Súčasný (zastupujúci) cech majster je Phaen s hodnosťou Consigliere. Jedná sa o dobře fungující cech (úroveň 3).

Řád gerdarských astrologů a léčitelů

Řád gerdarských astrologů a léčitelů je společenství magicky nadaných, jenž se snaží o rozvoj magie a vzdělanosti. Mimo to se věnují léčitelství a astrologii, díky čemuž si získávají přízeň a úctu obyvatel. Řád sídlí v pevnosti Birghir poblíž města Erazin. Jedná se o místní cech (úroveň 2).

Řád Taniquentilských rytířů

Řád Taniquentilských rytířů je rytířský řád uctívající bohy Valar. Sídlí v oblast Pelori, na hradě Taniquentil. Jeho cílem je šířit víru a potlačovat zlo ve světě, ochraňovat prastaré vědění Valar ukryté v knihovně Lazbalského kláštera a střežit cestu skrze Pelorské pohoří. Jedná se o místní cech (úroveň 2).

Sapientia in Ludibrium

Sapientia in Ludibrium si wikistránku nikdy nevyplnila.

Stíny minulosti

Stíny minulosti nejsou. Nikdo o nich nic neví a nezná ani jejich jméno. Tento zápis vlastně vůbec neexistuje.

Strážci dračího plamene

Strážci dračího plamene sídlí daleko v horách v kamenné pevnosti chráněné Duchovým hvozdem. Strážci jsou volné uskupení dobrodruhů zasvěcených k dohledu nad rovnováhou světa pod ochrannými křídly Dračích patronů. Jedná se o dobře fungující cech (úroveň 3).

Trpaslíci z Karak Dammaz

Trpaslíci z Karak Dammaz sídlí v pevnosti nad městem Abolinar. Jejich cíl je dvojí: zadržovat démony proudící z portálu v horách a hledat slavnou smrt v boji s co nejhrozivějším protivníkem. Jedná se o dobře fungující cech (úroveň 3).

Veteráni s.v.o.r.

Veteráni s.v.o.r. si wikistránku nikdy nevyplnili.

Vlaštovky

Vlaštovky si wikistránku nikdy nevyplnily.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.