Jako cechy jsou označována společenství, která sdružují dobrodruhy s podobnými zájmy či světonázory. Od ostatních gerdarských organizací se liší v tom, že existují s (někdy přísně tajným) vědomím gerdarského krále či královského sicca. Díky tomu se mohou účastnit různých klání v hlavním městě.

Cechmistři a cechmistryně se jednou za čas scházejí v hlavním městě k tzv. Debatě u kulatého stolu.

Cechy začaly vznikat poté, co došlo k rozehnání gild.

Neherní poznámka: Cechy jsou oficiální sdružení hráčských postav a slouží především k rozšíření RP a k vybudování sítě kontaktů. Každý cech má své speciální předměty, které jeho členům napomáhají v činnosti, na kterou je cech zaměřen. Ve většině cechů se hraje tzv. Život v cechu, neoficiální quest zpravidla se odehrávající v cechovním sídle, členové cechu mohou také hrát speciální cechovní questy (CQ). Každý cech má určitý vliv, jehož výše ukazuje, jak je cech známý ve světě a jaká je jeho prestiž. Seznam úrovní cechů podle výše vlivu je k dispozici zde.

Citadela

Citadela sídlí v síních Erzy, kdysi mocné tvrze na úpatí hor severně od města Natalis. Její rytíři jsou psy války, inkvizice mistry intrik. Společná je jim víra ve spojení dvou světů vysvětlující potřebu zachování existence magie. Nahlížejí na řád a chaos a rovnováhu mezi nimi jiným pohledem. Jedná se o místní cech (úroveň 2).

Divoká Síť

Divoká Síť neexistuje a ti, kteří by snad mohli něco namítat, mají dobrý důvod mlčet. 

Drakobijci

Drakobijci jsou bratrstvo žoldáků a dobrodruhů s cílem najít a zahubit zbytky bájných draků. V mezičase na této cestě za nelehkým cílem shromažďují věhlas a bohatství své i svého společenství. Drakobijci sídlí v lesích nedaleko města Krul. Jedná se o místní cech (úroveň 2).

Haldinští lovci

Haldinští lovci jsou volným uskupením zabíječů nestvůr, jejichž morálním ukazatelem je chodecká moudrost a spravedlnost. Sídlí v Haldinu a podílejí se na ochraně Haldinského hvozdu. Jedná se o známý cech (úroveň 4).

Knihovníci

Knihovníci jsou společenství dobrodruhů s touhou poznat onu "pravdu" za příběhy, zkazkami a vyprávěním. Seznat ji a zaznamenat. Jedná se zatím o neznámé společenství (úroveň 1).

Opus Magnum

Opus Magnum je uzavřené společenství alchymistů a jejich oborů. Zabýváme se alchymií ve všech podobách a snažíme se ji vrátit mezi vážené a podporované obory. Nevidíme alchymii jako pokročilé bylinkářství, ale jako svébytný a vážený obor a v rámci Gerdaru jako vědu věd. Jedná se o místní cech (úroveň 2).

Pečené krysy

Pečené krysy je spoločenstvo ctihodných ľudí prebývajúcich v meste Santino, združených okolo dona Fenerefa, ktorí sa určite nevenujú žiadnej ilegálnej činnosti. Súčasný (zastupujúci) cech majster je Phaen s hodnosťou Consigliere. Jedná sa o dobře fungující cech (úroveň 3).

Řád gerdarských astrologů a léčitelů

Řád gerdarských astrologů a léčitelů je společenství magicky nadaných, jenž se snaží o rozvoj magie a vzdělanosti. Mimo to se věnují léčitelství a astrologii, díky čemuž si získávají přízeň a úctu obyvatel. Řád sídlí v pevnosti Birghir poblíž města Erazin. Jedná se o místní cech (úroveň 2).

Řád Taniquentilských rytířů

Řád Taniquentilských rytířů je rytířský řád uctívající bohy Valar. Sídlí v oblast Pelori, na hradě Taniquentil. Jeho cílem je šířit víru a potlačovat zlo ve světě, ochraňovat prastaré vědění Valar ukryté v knihovně Lazbalského kláštera a střežit cestu skrze Pelorské pohoří. Jedná se o místní cech (úroveň 2).

Sapientia in Ludibrium

Sapientia in Ludibrium si wikistránku nikdy nevyplnila.

Stíny minulosti

Stíny minulosti nejsou. Nikdo o nich nic neví a nezná ani jejich jméno. Tento zápis vlastně vůbec neexistuje.

Trpaslíci z Karak Dammaz

Trpaslíci z Karak Dammaz sídlí v pevnosti nad městem Abolinar. Jejich cíl je dvojí: zadržovat démony proudící z portálu v horách a hledat slavnou smrt v boji s co nejhrozivějším protivníkem. Jedná se o dobře fungující cech (úroveň 3).

Veteráni s.v.o.r.

Kam přijde Barbar Conan, John Snow, Aragorn či Chuck Norris, když už je omrzí zachraňovat svět? Ano, odpověď je Veteráni s.v.o.r. – zóna relaxace a nerušeného odpočinku pro všechny slavné hrdiny světa! Na vlastní žádost je cech vyňat ze systému cechovního vlivu.

Vlaštovky

Vlaštovky si wikistránku nikdy nevyplnily.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.