FANDOM


Horské božstvo lokálního významu, nazývané též Pán ohně.

Uctívaný především horníky v malé oblasti hor severně od města Krul.

Charakteristika

Dergar je považován za zákonně dobré božstvo, je patronem horníků, řemeslníků a především kovářů. Nejčastěji bývá zobrazován jako urostlý muž s dlouhým plnovousem, v bohatě zdobené plátové zbroji, ozbrojený obouručním kladivem na dlouhém toporu. Na některých vyobrazeních bývá kladivo nahrazeno holí a otevřenou knihou. 

Mytologie

Dergar je pánem hor, který chrání slabé a bezmocné.  Vládne všem živlům, především ohni, ale také  zemi vodě a větru. 

Podle pověstí Dergar putuje horami v podobě starého žebráka a čeká, kdo mu nezištně nabídne pomoc. Těm, kteří tak učiní, se odmění svou přízní a požehnáním.  Jejich cesta horami probíhá hladce, bez komplikací, nebo jim hory vydají část ze svého bohatství.

Ty, kteří se pokusí starému muži nějak uškodit, nebo ublížit, Dergar ztrestá úměrně k závažnosti jejich provinění. Nechá je v horách zabloudit, nebo, přijít o část svého majet u, nebo ,v případě kdy se k žebrákovi chovali obzvlášť krutě, je hory připraví o život.

Uctívání

Víra v Dergara je soustředěna především kolem města Derhaim (původní název Dergar haim - Dům Dergarův) a okolních hornických osadách. Jako patron horníků a řemeslníků byl uctíván především dobře odvedenou poctivou prací.

Před zhruba 3000 let, v době, kdy byl Dergar haim založen, vznikl též Dergarův kult. Jeho věřící postavili na nejvyšší hoře v okolí (Hromová hora) chrám. Kněží Dergarova kultu byli vybíráni z nejlepších mistrů svého řemesla, kteří v chrámu dále zdokonalovali své mistrovství. Ve jménu Dergara a s jeho požehnáním zde vyráběli ty nejkvalitnější nástroje k budování Derhaimu, ale i zbraně k jeho obraně. Kněží si mezi sebou z generace na generaci předávali nejen řemeslné dovednosti, ale i alchymistické vědomosti a znalosti přírodních věd. 

Zhruba před 500 lety, v době, kdy začal význam Derhaimu upadat, byl chrám opuštěn a tajemství předávaná mezi kněžími, byla zapomenuta. Potomci uctívačů Dergara v omezené míře zachovávají víru svých otců. V současné době se věřící snaží uctít Dergara především dobře odvedenou prací a tím, že se v jeho jméně  chovají laskavě ke svým bližním. Díky skupině dobrodruhů, která se vypravila do hor a v rozvalinách chrámu nalezla prastarý grimoár, obsahující zapomenuté učení, je pravděpodobné, že Dergarův kult bude opět obnoven.

Autor a správce

Autorem božstva i této stránky je PJ Galor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.