Stránka ve vývoji - úpravy neustále pokračují ! :-)

Doporučení pro nováčky

Tady bych chtěl dodat pár věcí, které můžou zlepšit kvalitu našich příspěvků v questu. Je jasné, že zezačátku je hráč trochu zmatený a neví, jak vůbec příspěvky pojmout. Umět se k tomu postavit tak, aby byli splněny všechny požadavky PJ, vyžaduje určitý kumšt. Nevěšte však hlavu, pro začínající hráče je počítáno PJem, že nebudete znát všechno a že se budete s postavou postupně seznamovat. Někdy se dostanete do takové situace, že nebudete vědět vůbec co napsat, a tak trochu opisujete to co napsal PJ nebo hráči. Jako hráče vás to pak může odradit a utlumit prvotní nadšení z questu. To je ovšem škoda a vůbec k tomu nemusí dojít.

Chtěl bych tedy shrnout všechny své postřehy a rady včetně samotného přihlášení do questu:

1) Jak se přihlásit do questu?

Základ je samozřejmě chtít a být ochoten do toho vložit nějaký ten čas. Ne vždycky vám spadne všechno do klína, a proto je třeba udělat pár věcí, které dopomohou tomu, aby si vás PJové všimli:

Avatar (obrázek postavy)
 • Osobní nastavení (nabídka vpravo nahoře – rozklikněte své jméno) – doplňte obrázky vzhledu např. pinterest…
Vybavení
 • Stane se, že některé začátečnické questy jsou nekonfliktní, ale většinou se předpokládá, že se setkáte s nějakými nepřáteli. Vybavte se tedy dle svých možností v obchodech (levý nabídkový sloupec – oddíl ve městě – obchody)
Historie, charakter, zkušenost, vzhled
 • V osobním deníku najdete v horní části možnost kliknout na kolonku CHARAKTER, rozvinou se vám čtyři pole pro doplnění:
  • Historie – Každý to pojímá jinak, ale neměla by být dlouhá ani krátká. To hlavně proto aby byla čitelná pro PJs.V questu pak můžete svoji historii dobrušovat a doplňovat – v tom případě doporučuji mít v PC textový soubor kam si případné detaily z historie budete psát.
  • Charakter – Říká o postavě, jaké je povahy. Pro hodně PJ je to důležité, protože chtějí vědět, jestli vaše postava je schopná spolupracovat anebo bude nepřátelská apd. Podle toho může PJ koncipovat příběh a postavu zasadit na ideální pozici nebo taky počítat s reakcemi postavy.
  • Zkušenost – Do zkušeností se zapisují dobrodružství, které postava prožila, popř. jak ho poznamenala. Napsat název splněného (nebo nesplněného) questu, PJ a stručný popis z pohledu postavy. Do zkušeností je také možné napsat to co se událo mezi jednotlivými questy např. změna cíle postavy; významné prožitky z cechu – změna hodnosti; smyšlené působení postavy ve světě (postava totiž žije i jinak než v questu a proto je možné vymyslet různé důvody získání dovedností např. kovařina apd.). Zkušenosti budou růst podle toho, jak bude růst úroveň nebo množstvím projitých questů.
  • Vzhled – Je to klasický popis postavy, a to především věcí postřehnutelných jinou osobou. Do toho může tvá postava zahrnout i vlastnosti, kterými vystupuje a které se dají postavě viditelně přisuzovat.
Příspěvek na **Hledám volný quest**
 • Je to takové uvedení tvé postavy na cestě za dobrodružstvím, je tam vzorový příspěvek, podle kterého byste se mohli řídit, přičemž se tam uvádí vaše zkušenost DrD a frekvence odpisu, které jste schopni psát do questu.
Sledování fóra **Hledám hráče**
 • Je dobré pravidelně sledovat nabídky, které se mohou na tomto fóru objevit. Pokud se chceš nabízeného questu zúčastnit a splňuješ jeho podmínky, napiš danému PJi žádost o přijetí.
Oslovení PJ
 • Toto učiňte až budete mít splněné výše uvedené body. Pokud se rozbíhá nějaký nováčkovský quest je dobré se ozvat PJovi přes zprávy a pokud bude příběh na začátku, tak věřím, že vás rád přibere.

2) Pečlivě číst a reagovat

Četba PJ příspěvku

Je to nejdůležitější příspěvek, který posouvá děj.

Nedostatečnost popsání situace – Když si není hráč jistý něčím v příspěvku nebo to není dostatečně popsáno, obraťte se na svého PJ formou zpráv, hospůdky nebo jinak. Podčárovky nejsou všemi PJi brány kladně, protože rozbíjejí formu příběhu, a proto je pište radši souběžně s RP příspěvky. Může se stát, že dostanete nápad, ale nemáte dost informací k němu.

 • PŘÍKLAD: Jeden z hráčů se začne propadat do bažiny a tebe napadne vzít pevnou větev abys ho vytáhl. Nevíš, jestli je v blízkosti něco takového, protože to nebylo dostatečně popsáno. Napíši PJi a ten mi řekne, že v blízkosti není nic takového nebo to aspoň tak nevypadá z tvého pohledu. Při hledání větve totiž může nastat riziko toho, že zapadneš do bažiny i ty a pokud není viditelně jasný zdroj je lepší jiné řešení. Na základě toho tedy využiješ své vybavení – hodíš mu cestovní plášť, pásek, zbraň – hůl, halapartnu, popř. kombinace apd. (je jasné, že pokud má hráč lano tak nebude myslet na větev).

Když není PJ dostupný je možné do příspěvku zahrnout více možností řešení, které by postava mohla udělat když…

 • PŘÍKLAD: Když v blízkosti 20–30 sáhů uvidím na viditelném místě spadlou nějakou pevnou větev dostatečné délky půjdu opatrně pro ni po stabilní půdě píchaje průběžně toporem své zbraně před sebe kontrolujíce podloží. Jestli ne tak zkusím svázat cestovní plášť s páskem, možná i kalhoty a hodím mu vytvořené provizorní lano s rizikem, že možná nevydrží. Když ani tak neuspěji tak budu házet menší větve, které by si vyskládal vedle sebe a pomohli by mu s roznesením zatížení a možnosti se dostat sám z propadající se půdy.

PJ jistě ocení vynalézavost tvé postavy.

Skryté klíče – Když je příběh veden jako taková detektivka tak se vyplatí si dělat poznámky. To tak, že buď zkráceně zapsat co jste od někoho zjistili anebo kompletně uložit celý rozhovor se svědky anebo podezřelými do textového souboru a případně si to všechno pročíst, když je třeba.

Někdy zase PJ nastřelí příspěvek, kdy dává možnost hráči získat nějaké věci.

 • PŘÍKLAD: PJ napíše, že jdete po rozkvetlé louce, která hraje všemi barvami, a protože jste unavení rozhodnete se přespat na ní v blízkosti hlubokého lesa. Naskytne se tak možnost podívat se po lučních bylinkách, které dopomohou k tvorbě lektvarů či léčení.

Také může nepřímo odkázat na řešení problému:

 • PŘÍKLAD: Jede vůz s různorodým zbožím především potravin na trh ve velkých dřevěných bednách. Zezadu vozu plandá smotané lano. Uprostřed nádvoří, kde stojí statný dub povolí jedno kolo a vůz se převrátí na jednoho měšťana. Jedná se o minuty všichni statní muži přistoupí k vozu, aby ho nazdvihli jenže když se o to pokouší tíha naloženého vozu jim kazí plány.
 • Naskytne se úvaha, jak to všechno vyřešit. Čím se totiž bude více mlet s nákladem může dojít k většímu poškození rány měšťana. Ale… PJ situaci vložil blízko statného stromu. Zmínil se i o laně na voze. Řešení je nasnadě. Přehodíte lano přes větev na stromě a uvážete podvozek povozu a přes větev nazdvihnete kočár lépe a bez možného bočního šoupání které by nohy více poškodili. Navíc se k lanu může vejít více lidí a udělat prostor pro ty které by osobu vyprošťovali.

Příklad je sice okatý, ale vyžaduje určitou iniciativu a úvahu hráče. V questu budou tyto podněty více skryté. Dobré řešení problémů se promítne v hodnocení.

Reakce na hráče

Důležité je přečíst si nejen příspěvek PJ, ale i ostatních hráčů a umět si to všechno dobře časově sestavit. Chyba se může stát nám všem a hlavu nám za to nikdo trhat nebude, když na něco opomeneme ve svém příspěvku. Blbé je když se vás někdo na něco ptá a vy nereagujete ani zmínkou toho, že na vás byl vznesen dotaz. Reakce může být i negativní, ale měla by být aspoň zmínka o tom, že to postava postřehla. Mimochodem reakce na spoluhráče může hodně oživit váš příspěvek a dodat mu šťávu a tím i zlepšit vaše hodnocení.

3) Sestavení příspěvku

Předchází tomu výše zmíněná četba, a to klidně dvakrát.

Časová osa – Než hráč začne vůbec psát tak si musí aspoň trochu časově seskládat jednotlivé pasáže PJova příspěvku a jednotlivé reakce svých spoluhráčů na něj. Takto řešte situaci hlavně v příspěvku, kde se odehraje více věcí během chvíle. Jako základ pak berte chronologické události PJ příspěvku a klidně si to rozdělte do jednotlivých pasáží.

 • Jako základ ať vám je jednoduché rozložení:
  • MINULOST: Co se událo jako odpovědi či činnosti postav na předchozí PJ příspěvek jednotlivých spoluhráčů na které jsi dosud nezareagoval. Nemusí však být nutně součástí příspěvku.
  • BLÍZKÁ MINULOST A PŘÍTOMNOST: Odezva na aktuální PJ příspěvek a na dosud napsané hráčské příspěvky.
  • PLÁNOVANÉ AKCE: To, co postava hodlá udělat v nastalé situaci po ukončení PJova příspěvku.

Níže v kostře popisu hráče za hobita zloděje jsou tyto části oddělené třemi tečkami.

 • PŘÍKLAD: PJ příspěvek:

Rabal, který se vám představil jako přední šlechtic zasedající v radě města Telimoku celou vaši skupinu vyzval k jeho následování. Bylo v něm vidět velká vděčnost za tak skvěle vyřešení té nešťastné události jež se stala jeho příteli a kupci Dagarovi. Pokaždé když se podíval do vašich očí zračila se v něm čím dál větší důvěra a jistota ve vaše schopnosti, které jste užili při vyprošťování kupce zpod vozu.

Ulice, která vypadala spíše jako doupě bídy obklopovalo množství chátrajících domů, kterým občas chyběla omítka a tam kde byla, rozhodně nepřipomínala bílou barvu, již v hodně dávné minulosti jistě měla. Dřevěné prvky stavby vystupující ze zdiva staveb chtěli taktéž pečlivěji ošetřovat a nebýt zdiva podporující původní dřevěnou kostru hrázděných domů už by tady nestáli. Jen nepříjemné skřípání tlejících konstrukcí ve větru doprovázeli vaše kroky zvučící po kamenné dlažbě, která byla poseta výkaly krys a možná i jejich obyvatel. Nebylo až takovým divem, když pod nohami proletělo jedno z těchto chlupatých stvoření. Jejich pískání pak doplňovalo ubohost tohoto místa. Sem tam jste uviděli, jak se potácí několik postav nuzného vzezření dívající se na vaši skupinu podezřívavým pohledy.

Rabal se poohlédnul na a přejel vás očima. Zkřivený úšklebek na jeho tváři prozrazoval, že i jemu se toto místo nezamlouvá.

„Nebojte se nevedu vás do žádné pasti. Některé části města jsou ve špatném stavu. I tady pracují strážci zákona,“ ukázal na postavu obalenou do plátové zbroje, kterou zdobil bílý plášť se znakem vlka. Přes ramena měl přehozenou bílou kožešinu horského vlka. Tvář mladíka s dlouhými havraními vlasy po horní pláty paží se na vás trochu nezúčastněně podívala svými tmavohnědými zornicemi.

„Je tak trochu ironie, že tito chlapíci pochází z těchto nuzných poměrů. Sigmarova hlídka vzbuzuje respekt i v těchto hnusem prolezlými ulicemi.“ Začal popisovat strážného, přičemž při zmínce o místě, kde se nacházíte zmírnil hlas jako by se bál, že ho někdo slyší. „Mezi lidmi se jim říká různě, však nejvíce jsou známi jako bílí psi nebo vlčí stráž. Jsou to odložení sirotci, kterých se ujali Sigmarovi kněží a vychovali z nich bojovníky, kteří oddaně slouží duší i tělem městu. Jsou známy jako elitní válečníci městské stráže. Nejsou podřízení králi, ale jako zástupci Sigmarova řádu má jejich kapitán či jeho mluvčí přední místo v radě města. Jejich kapitán je Hurik Bělovlas a jeho vůli poslouchají na slovo. To jim dává určitou volnost v dodržení jejich kodexu i kdyby byla vůle krále jiná. To se však za celou dobu existence řádu ve městě nestalo.“ Rozpovídaný šlechtic pokýváním pozdraví strážného, který mu posunek opětuje.

Pokračujete dále v cestě a otevře se vám pohled na další nádvoří a za ním se do výšky vypínají pevné kamenné hradby v dalším obraném kruhu blíže k mohutné citadele umístěné na vyvýšené skále obskládané různými stavbami ze stejného materiálu co masiv. Tento úctyhodný středobod města vzbuzuje respekt a uznání snad v každém cestovateli. Je to takový protipól toho, co jste doposud viděli. Přes všechnu tu monumentálnost však stále působí chladným a neprostupným vzezřením. Samotné nádvoří je rozdělené vedví kamennou terasou vystupňovanou množstvím schodů. Povozy s nákladem se tedy musí jistě dostávat do citadely jinými bočními ulicemi. Horní část nádvoří je poseto množstvím krámů a nakupujících obyvatel.

Ke skupině přispěchal klučina oblečený jako panoš nebo sluha a promluvil na šlechtice. „Pane Rabale, rytíř Fuglig žádá vaší přítomnosti ohledně toho nočního incidentu, co se udál před týdnem.“

„A nechceš to vytroubit ještě půlce města ty nekňubo.“ Zavrčel vztekle Rabal. Načeš napnul ruku a ukázal na krámy. „Pokud chcete tak si nakupte, co budete potřebovat. Doporučuji Helmigovi uzené ryby, je to fakt pochoutka. Najdete tady i nějakou výbavu pro boj anebo nějaký věci od bylinářky. Stačí se porozhlídnout. Já musím teď na chvíli za přítelem. Sejdeme se u kašny za dvě směny, pokud tedy stále trváte na tom mi pomoci.“ Řekl šlechtic a zmizel v jedné ze západních uliček…

 • Jednoduše se dá tento příspěvek rozdělit podle času a místa, kde se zrovna nacházíte na dvě základní části. Dá rozdělit samozřejmě i na další pododstavce např. reakci k rozhovoru o strážných, myšlenka k zoufalému stavu ulice nebo reakce na spoluhráče. Osobně pak odděluji odstavci i přímou řeč a myšlenky. Pokud by však hráčův příspěvek byl hodně dlouhý je možné dokonce nadepsat místo ve kterém se část příspěvku odehrává jako nadpis. Umožní to tak lepší orientaci čtenáře i pro vás samotné. Usuďte samy, jak se vám orientuje v jednolitém příspěvku bez odstavců. Už jen pohled na příspěvek trochu odrazuje v četbě, obzvlášť když je trochu delší. Rozdělením zvětšíte atraktivitu, přehlednost a čtivost.

 

PŘÍKLAD: kostra za hobita zloděje - Burgil

  • Navázání z předchozího PJ příspěvku, popř. reakce na postavy na které v minulém odpise postava nereagovala.

 • Cesta chudými ulicemi města
  • Zběžný popis místa a reakce skrytými emocemi v myšlenkách odkazující na původ postavy
  • Reakce na popis strážného – Líbí se mu jeho vybavení i jeho vzezření, zaujme ho řeč o sirotcích a vyjádří se, že sám pochází z ulice, ale že se nikdy nesetkal s tím, aby členové řádu ujímali opuštěných dětí a učili je v boji. V městě odkud pochází se takoví museli o sebe postarat sami, popř. se jich ujal někdo ze stejně nuzných poměrů. Sám se do politiky nemíchal, tedy nezná, jak to vlastně v radě města chodí.
 • Nádvoří s krámy
  • Toto místo ho velice zaujme, a to především tím, že se mezi trhy pohybují měšťané nejspíš s nějakou hotovostí u sebe.
  • Myšlenka reagující na záhadnost, kterou zmínil panoš rytíře Fugliga

  • Podívá se po něčem k snědku a sleduje občany města s jejich měšci – domluví se s jinou postavou, aby zaujala něčím pozornost davu, aby mohl hobit konat.
  • Pokusí se ukojit svou zvědavost vyptáváním se na novinky z posledních dnů.
Myšlenky a přímá řeč

Z technického hlediska se tyto věci užívají v příspěvku změnou tagem označeného textu. Ty jsou na výběr při psaní příspěvku v nabídce pod textovým polem. Každá postava umí svou řeč, která je označena příslušnou barvou tagu. To poznáte, když chvíli necháte kurzor na jedné z barevných voleb přímé řeči. Označí se tedy text např. odstavec přímé řeči a klikne se na svou řeč -> následně se text uzavře mezi určité znaky dané hranatou závorkou a písmeny určující tag s tím, že na konci textu je před písmeny lomítko ukončující přímou řeč. Pokud píšete příspěvek ve wordu můžete už tam vložit tagy s tím, že když máte českou klávesnici můžete hranaté závorky zvolit kombinací kláves ALT + F a ALT + G. U myšlenek bych chtěl doporučit používat kurzívu v barvě příslušné rasy. To je ale trochu složitější -> musí se text označit přímou řečí rasy a zároveň kurzívou -> tagu se pak odmaže tloušťka daná písmenem B v hr. závorkách.

Myšlenky a hovor jsou důležitou částí příspěvku, které dávají lépe poznat danou postavu. U klasické řeči je význam jasný, ale na myšlenky se někdy zapomíná, a to je škoda. Všichni hráči vidí myšlenky svých spoluhráčů, ale NESMÍ na ně reagovat. Zůstávají pro postavu soukromou záležitostí vyjadřující emoce, vzpomínky, charakter i skryté reakce na jiné hovory. Umožňuje tak poutavě hrát i za postavu, která není tak řečná.

 • PŘÍKLAD: Výňatek z příspěvku hobita zloděje – Burgila viz. kostra

Cesta chudými ulicemi města

Šlechtic nás zavedl do ulice, která spíše vypadala jako loupežnické doupě. Ne, že bych na takovéto místa nebyl zvyklí, dokonce jsem si chvílemi připadal jako doma, ale za ty roky putování jsem si tak trochu zvykl na větší komfort.

Chátrající budovy, čmuch výkalů a chcánků, pobíhající krysy, vypelichané kočky, zatoulaní psi, vochlastové, kurtizány, tlustý herdek baby a její vyhublí děti žebrající na ulici. Jakmile má někdo možnost odsud vypadnout tak mete a neohlíží se. Největším problémem týhletý spodiny je, že už ani nejsou schopni odsud vypadnout.

Podíval jsem se na jednoho potácejícího občana, u kterého se mi zdálo, že vidím flašku s nějakým levným vínem či kořalkou. Jeho pohled plný nenávisti mě vrátil do doby, kdy jsem musel snášet rány svého domnělého otčíma.

Je mi z nich špatně. Jsou to loutky chlastu a chtějí dělat loutky ze svých dětí a svěřenců... Tohle má snad každý větší město – čtvrť bídy a zločinu. Všem jsou vlastně úplně jedno a jejich smrt nikoho nevytrhne. Jejich těla zmizí v očistném ohni hrobníkovy vatry… Žít tu umí jen ti, kteří bojují o kus žvance a překračují zákonné meze i za cenu popravy.

Smutně jsem sklopil hlavu a kopl do chlupatého hlodavce, který si to metelil před mýma očima. Po dopadu se rychle převalil na tenké hnáty a mazal pryč jako by mu šlo o život.

Rabal nás začal ujišťovat o tom, že nás nevede do žádné pasti, že i tady stráží také městské hlídky.

„To víte, že jo. Zkorumpovaní strážní, kteří se o nic víc neliší od lupičů na cestě. Kdo ví kolik tady těch bídáků zabili jen aby ukázali že maj navrch.“ Vyplivl jsem bezmyšlenkovitě.

Šlechtic ukázal na obrněnce s bílou kůží vlka přes ramena. Jen pohled na něj ve mně vyvolal respekt a úctu. Takhle obvykle strážné neznám. Obvykle jsem je vídával spíše jako lépe vybavené sedláky.

„To je snad králova stráž, a ne běžný městský hlídky,“ řekl jsem s obdivem v hlase.

Rabalovo vysvětlení mě udivilo ještě více.

Sigmarský řády se zabývají péčí o sirotky? To jsem ještě neviděl. Šak já jim to přeju, pro děcko jsou drsný prostředí tyhle slamy.

„Vlčí stráž? To slyším prve, a to jsem vyrostl na ulici velkoměsta Gabulu, kde měli nějací mniši taky kapitulu. Já jsem na tyhle věci nikdy nebyl. Ono, když vyrůstáte mezi takvýmhle póvlem, tak se můžete spolehnout jenom sami na sebe. Jako kluk jsem si musel vydobýt živobytí vlastnoručně a odevzdával díl místnímu pánovi stínů, aby mě jeho kumpáni nezamordovali.“ Úmyslně jsem zamlčel to v čem jsou mé ruce zběhlé a čím se, živým od malička. Mohlo by to trochu podkopat šlechticovu důvěru v naši skupinu. „Všichni, kdo byli nějaký fušky schopní, tak krom daně králi museli odevzdávat několik stříbrňáků těm pobudům z jeho bandy. To holedbání v králových slovech, že nás jeho strážní ochrání stálo za starou bačkoru. Už jsem viděl pár prořízlých hrdel těch důvěřivých chytráků.“

Na vysvětlování politické pravomoci Sigmarových rytířů jsem neměl co říci, a tak jsem jenom pokrčil rameny. „O pravomoci stráží na politické scéně jsem se nikdy nezajímal a jak říkám, vždycky mi to bylo buřt ty jejich kecy o tom, že se o nás postarají.“

Šepot

Používá se v případě, že chce hráč anebo PJ vést skrytou dějovou linku nebo příspěvek, který je adresovaný jen určité osobě nebo skupině osob. Tento šepot je skryt všem očím, jen ne těm, kterým je adresován. PJ jej však vidí vždycky.  

Šepot použijete tak, že po napsání příspěvku zaškrtnete postavy, kterým se zobrazí (v levé části pod textovým polem a pod nabídkou tagů).

Citace

Osobně si myslím, že v příspěvku není nutné její využití. Někteří PJové to vyloženě nemají rádi. To, co bylo řečeno je většinou lepší stručně shrnout než to kopírovat do příspěvku. Je jasné, že citace PJe nebo hráče se nebude zahrnovat do kvality vašeho příspěvku. Pokud byste to, ale přesto chtěli využít, najdete to také pod textovým polem v nabídce tagů.

Dovednosti

Věřím, že většina to jistě zná, ale radši to ještě upřesním. Každá postava se může naučit všeobecné dovednosti jako je např. znalost obecné řeči, kterou může umět stejně dobře člověk jak trpaslík. Tyto dovednosti jsou možné naučit ve cvičišti (levý sloupec -> první nabídka pod oddílem VE MĚSTĚ). Tam je na výběr vycvičit se v jednotlivých místech, které zastávají jednotlivé vlastnosti postavy (sílu, obratnost, odolnost, inteligence a charizma). Podle toho, jaká jste rasa a povolání vám byli vygenerovány hodnoty těchto vlastností a dle toho jste také dostali určité profibody orientující se podle jejich výše, tzn. že např. kouzelník bude mít více bodů v inteligenci než v síle. Tyto body pak může utratit cvičením nabídnutých dovedností. Dovednosti se dělí na lehké, střední, těžké a velmi těžké. Podle toho požadují více či méně bodů pro postupy na vyšší úrovně. Profibody získává opětovně postava přestupem na další úroveň a nevyužité body se neztrácí.

Ze začátku bych doporučil nejdříve se dívat na znalost obecné řeči, kterou byste se měli snad ve většině civilizace domluvit popř. dovednost číst a psát. Poté je dobré být trpělivý a investovat body tak, že se zaměříte jen na několik málo dovedností a ty budete umět dobře. Užitím dovednosti na nízkém stupni zcela určitě hrozí neúspěch, a proto je lepší ho radši neužívat, dokud není spolehlivější (na vyšší úrovni).

Užitím v questu to funguje tak, že pod čáru vašeho příspěvku napíšete užitou činnost a její stupeň.

 • PŘÍKLAD:

*********

Handlování st.4

Pravopis

Já nejsem zrovna ten, který by mohl poučovat o pravopise. Osobně využívám Word pro psaní příspěvků, a to nejen kvůli gramatickým chybám na které word poukáže, ale i z jiného důvodu, který ještě zmíním. Dávejte si pozor na dlouhá souvětí. Někdy je lepší to zkrátit na několik srozumitelných vět. Základ je, aby se to dalo číst a bylo to smysluplné. Dobré je také využívat náhled (vpravo dole pod textovým polem). Kdo si není jistý v kramflecích doporučuji, si příspěvek po sobě přečíst a když tak zeditovat (po tom co je příspěvek napsán a vložen do questu objeví se na konci příspěvku dvě možnosti – příspěvek smazat anebo editovat). Učiňte tak zavčas dokud není příspěvek ohodnocený PJem, protože pak už se na něm nemůže nic měnit.

Editaci nevyužívejte pro následné dopisování příspěvku na reakce ostatních hráčů, to si nechte na další příspěvek anebo můžete stručně napsat odpověď jako pod čároví příspěvek, který můžete v dalším příspěvku zapojit do textu viz. minulost v kostře příspěvku.

Pokud editujete je dobré abyste napsali v příspěvku pod čáru, že jste provedli opravu a pokud se jedná o upravení textu tak napsat co jste do příspěvku vkládali.

 • PŘÍKLAD:

*****

Edit1: Oprava pravopisu – příspěvek jsem psal pozdě večer a nevšiml jsem si chyb

Edit2: Upřesnění plánů postavy – poslední odstavec, místo přezbrojení se přesunu na severovýchod

Uložení si příspěvku

Ne jednomu se stalo, že poslal příspěvek a stránka ho vyhodila, protože byl buď dlouhý text anebo si musel odskočit. Při delší prodlevě se prostě stane, že vás stránka automaticky odhlásí a tím můžete ztratit veškerou snahu. Pokud víte, že váš příspěvek bude delší doporučuji si text psát ve wordu a ukládat.

4)RP – roleplaying v příspěvku

V psaní příspěvku se vciťujete do postavy, za kterou hrajete. To ovšem není úplně jednoduché a chvíli to trvá. Stáváte se vlastně takovými herci, kdy jednáte za postavu, kterou jste si určili. Postava je dána rasou (člověk, elf, trpaslík, …), povoláním (válečník, kouzelník, alchymista, …), staty (síla, obratnost, odolnost, inteligence, charisma), přesvědčením (dobro, zmatené dobro, neutrální, …), historii, zkušenostmi, dovednostmi apd. Všechno to může ovlivnit charakter postavy a utvořit tak představu, jak za jedince hrát. Postupným hraním se můžete dostat více do hloubky např.: rozvíjením historek z minulosti; užíváním vlastností a dovedností postavy – stopování, zastrašení; vytvářením určitých předsudků vůči rasám; psaním za chytrého nebo blbého na základě inteligence; reakcemi na situace podle přesvědčení; odkázání na jiný quest nebo zkušenost z minulosti apd. Na IF pociťujete RP možná více než v offline hraní a je také hodně ceněné PJi. Kdo je v tomto dobrý, užívá si hru více než ten, co píše strojeně jenom podle vlastností. Doporučuji se občas inspirovat v příspěvcích jiných hráčů, přečíst si pravidla 1.6 pro začátečníky nebo číst fantasy knihy.

Rasa, povolání, přesvědčení

Toto jsou charakteristiky postavy, které si hráč určil na začátku a pak už je nemůže změnit (krom přesvědčení – lze požádat na fóru  ***OPRAVA STATŮ***). Právě proto je tak důležité, aby se nad nimi více přemýšlelo a volit je tak aby hráči co nejvíce sedli. Pokud nemáte moc zkušeností s těmito charakteristikami doporučuji si přečíst přímo na stránce IF (v levém sloupci dole – oddělení POMOC – záložka pravidla – kliknutím se rozvine nabídka témat v pravém sloupci v níž jsou možné načíst specifika jednotlivých ras, povolání a dalších užitečných věcí pro hru). Informace jsou identické jako v pravidlech pro začátečníky 1.6 (možnost stažení v el. verzi na uložto).

K těmto charakteristikám se vám pak automaticky vygenerovali staty postavy, váha, výška, životy a stamina (u váhy i výšky lze také na fóru požádat o změnu).

Podle těchto informací můžete získat obrázek o postavě a podle bonusů poznáte, jak moc je postava v jednotlivých věcech dobrá:

Síla – schopnost vložit efektivitu do útoku na nepřítele, zvedání věcí, prorážení dveří apd.

Obratnost – schopnost užívaná pro obranu a konfrontaci se střelnou zbraní, mrštnost apd.

Odolnost – schopnost odolat zranění, vydržet v nehostinných podmínkách apd.

Inteligence – schopnost ovládat práci s magenergií, odráží se v ní i schopnost umění řešit problémy podle stupně postihu či bonusu, hráč s nízkou inteligencí se také může hůře vyjadřovat i když zná jazyk a působí tak jednoduše apd.

Charisma – schopnost kterou vyvolává postava u druhých důvěru či nedůvěru projevující se v přesvědčování, v jeho hodnotě se tedy projevuje, zda je fešák či šereda nebo obyčejného průměrného vzhledu

Dle těchto hodnot je vhodné zapsat do vzhledu určité informace podle kterých se bude řídit i skupina. Válečník tedy bude mít silnější paže a konstrukci těla, to je vcelku jasné. Co třeba není až tak zřejmé je hodnota charisma. To se projevuje tak, že postava vypadá reprezentativně a sympaticky. Naopak horší vzhled může způsobit i jizva přes obličej či pokřivené rysy, které můžete vaší postavě přiznat v popisu vhledu. Takového člena asi nepošlete vyjednávat. S hodnotou inteligence se musí umět také pracovat. Hloupý člen asi nepřijde na řešení hádanky a bude zbrklí nebo naopak zpomalený ve svém jednání. Je tedy třeba brát na toto zřetel.

Nehrát za jiné postavy

Velkým problémem je, když hráč zahrne do příspěvku druhého hráče převezme tak jeho reakce a někdy za něj i mluví. To by se nemělo stávat a PJi je to nežádané. Je možné se s hráči bokem domluvit na probíhající situaci, ale vždycky hrajete za svoji postavu a reagujte na věci dosud zveřejněné. Pokud chcete zavést rozhovor s někým a pak ještě dopsat co dále vaše postava udělá je nejlepší způsob nechat rozhovor otevřený bez odpovědi a napsat např. tři tečky.

 

 • PŘÍKLAD: Hobit Burgil na nádvoří se chce domluvit s elfem válečníkem Rifusem na okradení měšťana:

Mé oči lítali ze strany na stranu a obdivovali napěchovanost některých měšců. V očích se mi zračilo nadšení a trochu adrenalin z toho co by se stalo, kdyby nějaký z chráněných obnosů skončil v mé kapsy.

Nedivím se, že všechny paničky a páni si sví jmění střežijou jako oko v hlavě. Nakupovat na náměstí blízko takovéto čtvrti tak se taky bojím. Hmm… jak na to? Chce to jenom získat nějaké rozptýlení a pak to půjde samo. Snad by mi mohl pomoct Rifus. Je to bručoun a je to takoví hádavý typ. Když není po jeho, tak je nakrknutý jako krocan. Ten by mohl vyvolat u nějakého krámu hádku. Pak odříznout někomu měšec je maličkost…

„Hej Rufusy, potřeboval bych od tebe píchnout. Vyvolej hádku o cenu s nějakým obchodníkem a já bych mohl získat nějaký kulaťáky bez zapocení. Čtvrtina obsahu měšce bude tvá. Co na to říkáš?...“

Když Rifus odpoví, že se mu to zamlouvá, tak vyčkám na to divadlo, co vyvolá jeho hádka. Pak budu hledat vhodný měšec a v nestřežené chvíli ho rychlým hmatem odříznu z opasku a pak se pokusím vytratit v davu.

 • To samé nemůže hráč vědět, jak se zachová postava řízená PJem. Opatrně tedy s předcházením děje. Toto lze obejít pouze způsobem výše zmíněným (varianty zmíněné při vyprošťování osoby v bažině) – napsat co udělá postava KDYŽ se něco stane.
 • Možné je, že PJ pošle šeptem příspěvek jednotlivci v družině. Ten pak může reagovat na věc kterou ostatní nevědí a ostatním pak může přijít, že jedná na základě věci, které si vymyslel. Proto je vhodné, aby buď PJ anebo samotný hráč po zveřejnění příspěvku napsal poznámku pod čáru, že byl informován šeptem.

5) Popis děje

Když píšete příspěvek musíte se držet kostry, kterou PJ popsal v příspěvku a nevymýšlet nové věci které by PJi mohli ovlivnit děj. Abyste se tedy nevymkli z předem stanovených hranic PJova odpisu, a přesto napsali děj jiným způsobem je dobré se vcítit do postavy za kterou děj píšete. Můžete se např. chytnout nějaké věci kterou popsal PJ a více ji rozvést, popř. použít myšlenku. Drobné věci, které nesouvisí s hlavním dějem a jsou předvídatelné pro dané prostředí lze do příspěvku zahrnout a doplnit ho. Pro příklad se podívejte na příspěvek Burgila, který využil prostředí chudé čtvrtě pro vzpomínku při pohledu na potácející se postavu otrhance a odkopl probíhajícího hlodavce o kterém se zmínil PJ. S domýšlením ale opatrně, doporučuji se podívat na příspěvky jiných hráčů a inspirovat se jimi.

Autor a správce

Stránku spravuje Durin 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.