Haldin je hradní město postavené u pramenů řeky Huawa na okraji Haldinského hvozdu.

Ve městě sídlí cech Haldinští lovci.

Historie

Haldin je prastaré město, jehož historie sahá hluboko do období IF pravěku. V Haldinu kdysi vznikla gilda Snových bojovníků (Dreamcatching Warriors), ale jak už to bývá, i mezi legendami vznikají překážky v podobě různých názorů, a tak se část bojovníků oddělila a odešla bránit město Albore. Ti, kteří zůstali, se stali hrdiny Haldinu, ochránci města i hvozdu. Do jejich čela se postavil dobrosrdečný a respektovaný druid Ylien Guner, který se oženil s tehdejší vládkyní města, hraběnkou Winterspoon. Po rozehnání gild a vyhlášení králova výnosu se z místních hrdinů stal cech Lovců vampýrů a jiných příšer, jenž se věnoval boji proti nemrtvým.

Po Gunerově tragické smrti se cech začal stále více zaměřovat na lov zvířat a příšer, nejen zplozenců temnoty. Nová generace Haldinských lovců zde dodnes střeží Gunerův odkaz. Část členů vždy zůstává ve svém městě jako jeho věrní ochránci, zatímco mnoho menších skupinek prochází gerdarskou zemí a očišťuje ji od rozličného neřádstva.

Podle vyprávění kmetů se u Haldinu odehrála velká bitva, když jej oblehly skřetí armády. Bližší informace o této události však nejsou známy.

Popis

Město nese jasné známky elfské architektury a je plné přírodních motivů a ornamentů, avšak ve stylu bydlení je zřetelný vliv lidské civilizace.

Nad městem se tyčí hrad vyrůstající ze skály v západní části města. Obytná část s náměstím, skutečným středem městského života, vznikla v době, kdy se sem začali stěhovat lidé. Časem byly vybudovány masivní hradby a některé budovy byly opevněny. Hradby porůstají popínavé rostliny a jen na několika místech se dochovaly runy trpasličích mistrů, kteří se postarali o jejich stavbu.

Do města lze vstoupit jihovýchodní hlavní branou a také zadní branou na severu, která vede k pramenům řeky Huawa a Gunerově pohřební hranici.

Významná místa

Sídlo cechu Haldinských lovců

  • Rozložitý třípatrový dům s vlastním dvorcem obehnaným palisádou. Nachází se na půli cesty mezi náměstím a hradem.

Hospoda U Zaspané hlídky

  • Asi nejznámější místní hostinec, nachází se na náměstí. Haldinští lovci jsou v něm pečení vaření.

Haldinský hrad

  • Nejstarší část města, ve které sídlí jeho vládkyně.

Gunerova pohřební hranice

  • Menhir na vrchu za severní branou připomínající místo, kde hořela pohřební hranice druida Yliena Gunera.

Prameny řeky Huawa

  • Posvátné zřídlo vyvěrající z nitra země, jehož voda odtéká do hloubi hvozdu. Huawa znamená v místním elfském nářečí jednorožec, a to podle častého výskytu tohoto magického tvora v místním hvozdu.

Autor a správce

Stránku spravuje CM Virgil a PJ Wolffram - při jakémkoliv použití informací na této stránce je kontaktujte přes PM (soukromou zprávu) na portále IF

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.