FANDOM


Hranice Divočiny, nebo také Perazimské pohraničí, je oblast na severovýchodním okraji gerdarského království. Většina obyvatel Gerdaru se domnívá, že s mocí lidské civilizace zde končí také obydlený svět, nicméně vzdělaným osobám je známo, že za nepřátelským lesem označovaným jako Temné pásmo leží lesní říše obývaná elfy a magickými tvory. Ta je v opozici k (lidské) civilizaci zjednodušeně nazývána Divočina.

V západní a severní části oblasti se nacházejí vysoké hory, z jejichž druhé strany vede stezka Schody do nebe.

Jelikož leží tato oblast na periferii Gerdaru, jsou následující informace dosti neúplné.

Geografie

Perazim

Jedná se o největší město oblasti, v němž se soustřeďuje moc lidské civilizace. Nachází se dál od hranice a jeho bohatství pochází především z rozsáhlého těžebního a hutního průmyslu. Ze západu a severu je obklopen horami, na jih vedou cesty do nitra Gerdaru, na východ od Perazimu pak osídlení řídne a končí u Temného pásma. Perazimu vládne rada konšelů složená ze zástupců nejbohatších místních rodin.

Známé osobnosti:

 • Miriam, která se jako mladá dívka stala obětí únosu (quest Štěstí člověka), nyní však již jako dospělá zastupuje svého otce, perazimského konšela, na jednáních mimo město. Vzhledem ke svým životním zkušenostem chová nezvyklou náklonnost k elfům.
 • Čeněk, dřevorubec pronásledovaný krutou zkušeností a utápějící svou depresi v alkoholu (quest Štěstí člověka). Účastnil se výpravy za zabití kančího démona, kterou přežil (quest Hranice Divočiny). Naposledy spatřen na cestě od hranice do Perazimu s cílem setkat se s Miriam.
 • Filip Bystropisec, kudůk zastupující Perazimskou obchodní společnost, který se účastnil výpravy za zabití kančího démona. Přežil ji, avšak vzhledem k silně traumatickým zážitkům je odhodlán bránit dalším pokusům pronikání za hranici (quest Hranice Divočiny). Momentálně je z něj psychická troska, avšak díky svému statusu si zachoval své postavení.

Modrá Studánka (pohraniční vesnice)

Vesnice ležící na severní části hranice. Jedná se o shluk domů postavených kolem náměstí tak, aby se dal jednoduše uzavřít a bránit. Hlavními centry místního života je Brendanova taverna a Angemarova kaple. Vesnice žije především z pastevectví a je osídlena téměř výhradně lidmi. Nad Studánkou se nachází stará pohraniční pevnost, kde Perazim udržuje několikačlennou posádku.

Známé osobnosti:

 • Strongbow, místní lidový hrdina a tvrdý zálesák bojující proti protivenství divočiny, který však zmizel v Temném pásmu během mstivé výpravy za domnělým kančím démonem (quest Hranice Divočiny).
 • Agáta, mladá dcera místní bylinkářky. Stejně jako její matka je Vidoucí, dokáže komunikovat s Temným pásmem, případně i s čímkoliv, co leží na druhé straně. Místní ji proto respektují a pokoutně za ní chodí, ale navenek její existenci ignorují. Jejím zvířecím přítelem je orel Dermot. Agáta se účastnila výpravy za zabití kančího démona a přežila ji, avšak nárůst přítomnosti Angemarových rytířů v oblasti a šířící se nevraživost vůči její osobě ji donutila stáhnout se do ústraní (quest Hranice Divočiny). Nikdo neví, kde se nyní nachází.
 • Brendan, dobrosrdečný a zároveň ziskuchtivý majitel místní hospody. Je jediný, u koho lze ve vesnici utratit peníze. Šíří zvěsti, že za neúspěch výpravy za kančím démonem může Agáta a část družiny, kterou očarovala (quest Hranice Divočiny).

Bertramovo Přístaviště (pohraniční městečko)

Městečko s tímto názvem, zkráceně Bertram, leží více na jih. Protéká jím Spojovací řeka, po níž plyne oboustranně výhodná obchodní výměna s Divočinou. V blízkosti městečka se nachází šeptající strom. V současné době zde probíhají nepokoje způsobené činností elitního elfského komanda Duchové stromů (quest Duchové stromů).

Významná místa:

 • Hospoda U Krkavčího křídla – Kdysi centrum místního kulturního života. Poté, co v ní proběhl atentát na důležité místní představitele, lehla hospoda popelem a zůstalo z ní jen spáleniště.
 • Hospoda Zlomené veslo – Zaplivaná putyka v severní části mestečka, doupě nuzáků a podivínů.
 • Angemarův kostel – Náboženské i vojenské centrum místní kapituly Angemarova řádu.
 • Elfská čtvrť – Chudá čtvrť drobných elfských farmářů na západním okraji Bertramu.
 • Elfské usedlosti – Říká se, že nekteré elfské rodiny zde žijí déle, než vůbec existuje Bertram.
 • Doky – Centrum místní lodní dopravy.
 • Hraniční přístav – Malé překladiště těsně u hranic Temného pásma. Je považován za neutrální půdu, na které probíhá výměna zboží mezi obchodníky z Bertramova Přístaviště a elfy z Divočiny.
 • Svatý ostrůvek – Nachází se severně od Přístaviště a roste na něm šeptající strom, ze kterého však zbyl po útoku žháře jen doutnající pahýl. Zatím není jasné, proč je vlastně tak důležitý.

Temné pásmo

Všemu nepřátelský hustý les plný temnoty, strachu a příšer, do kterého není radno vstupovat. Místním jsou známy tři cesty, kterými lze pásmem projít, avšak většina jejich existenci ignoruje nebo přímo popírá.

"Divočina"

Lesní říše elfů a magických tvorů, zjednodušeně nazývaná Divočina, je lidem z gerdarské strany hranice takřka neznámá.

Historie

O historii oblasti se toho zatím ví relativně málo.

V určitých kruzích se proslýchá, že Temné pásmo je uměle vytvořenou hranicí, která byla před několika staletími vytyčena na základě dohody uzavřené na tzv. Den krkavců. Mírové rozhovory, které iniciovala legendární Aoífe Jednokřídlá, údajně ukončily válku mezi rozpínavým Perazimem a elfy z Divočiny. V pohraničních vesnicích se traduje, že na udržitelnost hranice dohlížejí tzv. Vidoucí, osoby schopné komunikovat s energií Temného pásma. Jedinou známou žijící Vidoucí je Agáta z Modré Studánky.

Společenské a kulturní poměry

Oblast je osídlena převážně lidmi a kudůky, ale lze zde natrefit i na jiné rasy. Elfové, kteří se koncentrují především těsně u hranice a v některých čtvrtích Perazimu, zde mají zvláštní status cizinců, ke kterým se váže řada předsudků, avšak které většina obyvatel přinejmenším toleruje.

V Perazimu a pohraničních vesnicích je silně rozšířen kult boha Angemara.

Dění v oblasti

Quest Štěstí člověka (PJ: Wolffram)

 • (to be continued)

Quest Hranice Divočiny (PJ: Wolffram)

 • (to be continued)

Quest Duchové Stromů (PJ: Wolffram)

 • (to be continued)

Další relevantní události

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.