FANDOM


Vedle ústně přenášeného folklóru, který je proměnlivý a dlouhodobě nezachytitelný, se občas objeví balada či báseň natolik známá, že je možné ji zaslechnout v mnoha hostincích napříč Gerdarem.

Seznam balad

  • Komturova smrt (autor: Wolffram) – balada pojednávající o smrti taniquentilského komtura Galandera
  • Milenka (autor: Jeor Chmura) – jedná se místní baladu vztaženou k cechu Citadela
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.