FANDOM


Města jsou velká, často opevněná sídla. Mnoho z nich je součástí sítě měst lidské civilizace, navzájem propojených sjízdnými cestami, ale není to pravidlem.

Zde je uveden seznam měst, v nichž se odehrál nějaký quest, ale která zároveň nepatří do větší oblasti, případně jde o lokaci cechovního sídla s přilehlým okolím.

Seznam měst

Cechovní města

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.