Obecné informace:

Opus Magnum, je uzavřené společenství, které se zabývá tajemstvím alchymie a jejích nástavbových oborů. Společenstvo sídlí v běžném patrovém měšťanském domě zvaném U lesního bůžka, podle domovního znamení, malé sošky, kterou Hieronimus donesl z lesů na severu. Dům leží nedaleko Velkého přístavního mostu ve městě Yanis. Zakladateli tohoto společenství jsou elf, Theurg Frugifer a člověk, Pyrofor Hieronimus Bosh.  Jak již bylo řečeno,zabýváme se alchymií ve všech jejich podobách a snažíme se jí vrátit mezi vážené a podporované obory v rámci světa Gerdaru. Odmítáme míchání lektvarů z žabích očí a jiných podobných přísad, které odpovídají alchymistickému dávnověku a toto míníme přenechat babkám kořenářkám a jiným pochybným existencím. Snažíme se povznést alchymii a představit jí jako vědu věd, čistou a pro svět více než potřebnou. Dále je naším zájmem podporovat kolegy alchymisty v jejich snažení a proto se tito mohou na nás obrátit s prosbou o radu a pomoc.

Členové cechu:

Hieronimus Bosh:

Pyrofor a bývalý vojenský felčar. Ve svých třiceti letech po mnoha životních útrapách se rozhodl znovu usadit a založit obchod z parfémy a alchymistickým zbožím. Hned v prvních dnech se ve městě Yanis setkal s druhým zakládajícím členem cechu a to ho vedlo k přehodnocení jeho plánů a zaměřil své znalosti čistě na rozvoj svých alchymistických dovedností. Svého snu, že bude znovu vyrábět parfémy jako jeho otec se však nevzdává.

Frugifer:

Alchymista, který se vydal cestou theurgie poté, co mu bůh Okřídlený ukázal taje živlů a sfér. Své znalosti v tomto takřka až mystickém oboru prohloubil v pověstné Orientské knihovně, kde měl příležitost studovat spisy titánů alchymie (např. Herma Trismegista) či pohovořit s tamními váženými mistry. Bezprostředně po návratu zpět do Gerdaru potkal v přístavním městě Yanis pyrofora a felčara Hieronima Boshe, se kterým založili cech Opus Magnum. I přesto, že se snaží poroučet démonům a živlům, na klasickou alchymii nezanevřel.

Muffinko Taeglin Failë:

Je to elfka, která se vydala cestou alchymie. Na tuto cestu ji přivedl její dědeček, který byl jejím prvním učitelem. Když dosáhla určitých znalostí a stála před ní volba, kterým směrem alchymie se dát, neváhala a zvolila pyroforii. Protože odmala byla spíše praktik než na nějaké ty rozpravy ve sférách theurgie. Prošla si mnoha dobrodružstvími a má i pár šrámů, a to nejen na těle, ale i na duši. Po ukončení práce ve Společenství mistrů alchymie, vydala se na cestu po Gedarském království. Nějakým zásahem osudu došla do města Yanis, kde prý mají univerzitu. Chtěla ve městě pobýt a zajít si do knihovny a trochu se vzdělávat. A co se nestalo, potkala známého pyrofora Hieronima Boshe. On ji pozval do svého cechu a tak se zdá, našla opět zázemí, kde se může nejen vzdělávat, ale i věnovat svému povolání.

 


Sídlo cechu:

Město:

Společenstvo sídlí v přístavním městě Yanis u velké zátoky, do kterého připlouvají lodě z jihu a východu. Yanis je obchodní křižovatkou pro takzvaný Orient a leží v Almedorském vévodství a je společně s Tyrem významným přístavem Gerdaru. Právě z polohy města a jeho orientaci na zámořský obchod se vzdáleným Orientem plyne jeho bohatství.

Vlastní sídlo:

Společenstvo sídlí v běžném patrovém měšťanském domě zvaném U lesního bůžka, podle domovního znamení, malé sošky, kterou Hieronimus donesl z lesů na severu. V přízemí, vyzděném z kamenného zdiva a rozděleného dřevěnými příčkami jsou sklady, kuchyně a mázhauz, ze kterého se vstupuje jak do prvního obytného patra, tak do sklepa, ve kterém jsou zřízeny místnosti pro alchymii (laboratoře, sklady). První patro je z hrázděného zdiva a jsou v něm dvě obytné místnosti a přijímací pokoj spojený s jídelnou. Střecha domu je sedlová a v její horní části je ještě rozlehlá půda, ta je rozdělena na dvě místnosti respektive na jednu místnost, ve které jsou umístěny regály na knihy a dva půlpity a skříňky na psací potřeby a jiné náčiní nutné pro opisování knih. V druhé polovině půdy jsou rozestavěné různé stojany a sušáky k sušení rostlin a několik skříněk na flakónky a zásobníky surovin. Za domem je malá zahrada, kde je možno pěstovat pár nenáročných rostlin a je zde malý přístřešek k ustájení zvířat a k uložení věcí opět se sedlovou střechou a malým seníkem.

Naše pojetí alchymie:

Slovníček:

Látka, základní materie(Hylé)- základ předmětu

Forma (eidos)- suroviny a magenergie

Alchymistický předmět- Věc 

Alchymie:

Věc začíná existovat tehdy kdy je k Látce, základní materii (nazývané Hylé), připojí forma (eidos) na tomto základě vznikají všechny předměty tvořené alchymisty. Pro jejich tvorbu užíváme různé materie, které se díky formě (eidos), kterou doplníme při výrobě, přetvoří v konečný přípravek (věc).  

Každá z forem (eidos) vychází z jednoho ze čtyř živlů. Jimiž jsou oheň, voda, země a vzduch. Pátý astrální nebo kosmický živel je magenergie, která základním živlům dává možnost ovlivnit základní látku. 

Z toho důvodu jsou v každém receptu uváděny zvlášť  suroviny (živly)a zvlášť magenergie(astrální živel), stejně jako základ předmětu, ten je považován za základní materii pro výrobu. Základní předměty se různí, protože žádný z alchymistů nenašel možnost jak získat nebo vyrobit základní pralátku (apeiron) jako základ pro formování všeho. Základní předměty jsou tudíž dány a alchymisté se je pomocí různých druhů surovin, magenergie a ustálených postupů snaží přetvořit v konečný předmět (Věc). Níže je uvedeno sedm (deset) postupů, kterými je možné spojovat Základní předměty s živly (surovinami), magenergií (astrálním živlem) a tím umožnit vznik konečné Věci. Při tvorbě Věci obvykle nepoužíváme více než dva až tři postupy. Použití všech sedmi postupů v určitém pořadí je podmínkou ke stvoření Velké věci (Opus magnum, odtud také název společenstva), jejíž výsledkem je Kámen mudrců (lapis philosophorum), univerzální lék (panacea) nebo prvotní látka (prima materia) a to podle pořadí jednotlivých postupů, délky jejich trvání a intensity jejich použití.

Postupy:

1. Calcinatio - kalcinováni, tj. oxidace při silném zahřívání.Oxidy kovů byly proto nazývány calces

2. Solutio - tj. rozpouštěni v žíravých („merkurialnich“)tekutinách

3. Putrefactio - shnití (hnojeni). Roztok v baňce je vystaven mírnému ohřívání v teplem hnoji či vlažné vodní lázni a tak je vyvolána digesce („tráveni“). Vznikne černé zbarvení (nigredo), bývá interpretováno jako smrt a znázorňuje se jako „černý havran“, ten bude však po určité době vzkříšen v podobě „bíle holubice“ (albedo)

4. Reductio - tj. přivedeni zpět „ducha“ vysublimovaného při kalcinování, pomoci tekutiny („filosofické mléko“). V této fázi se objevuje žluté zbarveni (citrinitas) 

5. Sublimatio - přidáním „duchovní“ substance je materie v baňce povznesena na vyšší úroveň oproti stavu materie. Očividně prudká reakce bývá označovaná jako zuření „Rudého draka“. Nastává červené zbarveni (rubedo)

6. Coagulatio neboli fixatio - tj. zpevněni materie, která byla vytříbena podle principu „solve et coagula“ („rozpusť a zpevni“)

7. Fermentatio - tj. přidaní malého množství nejčastěji zlata („zlatých kvasnic“ či „fermentu zlata“) k urychleni procesu, bývá uváděno jen zřídka.

Vyšší postupy:

8. Lapis philosophorum, kamen mudrců, prima materia vytříbena na úroveň ultima materia („nejvyšši materie“). Kamen je většinou popisován jako těžký, tmavě červený leskly prášek. Zahříváním získá voskovitou konsistenci (ceratio), při ochlazení  však znovu ztuhne.

9. Multiplicatio - lapis může byt znovu rozmnožen z nepatrného zbytku.

10. Proiectio - vhozeni, popř. vsypáni Kamene (prášku) do neušlechtilého kovu, který má byt následně transmutován ve zlato (popř. ve stříbro).Smlouvy s ostatními cechy nebo společenstvími

Smlouva mezi Opus Magnum a Řádem Gerdarských astrologů a Léčitelů:
Smlouva1.png
Smlouva mezi Opus Magnum a Sapientia in Ludibrium:
OM SIL.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.