FANDOM


Popis

Je starším osídlením ostrova, právě z toho důvodu je po něm ostrov pojmenován, avšak její význam začíná v posledních desetiletích upadat právě na vrub města Ziras, které má příhodnější polohu na jihu ostrova. Je sice rozlehlá, ale mnoho staveb je opuštěných a před desítkou let ztratila i městská práva. Proto se osada nazývá městem Rhun už spíše ze zvyku a toto označení není správné.

Obyvatelstvo

V obci žije přibližně 550 obyvatel a to převážně lidí, pouze jedno procento obyvatelstva jsou trpaslíci. Obec je tvořena asi osmdesáti obyvatelnými domy, mezi nimi je i asi dalších třicet domů, které jsou v rozdílném stavu od neobývaných až po částečně zřícené a neobyvatelné.

Politické zřízení

Obec je podřízena Zirasskému hraběti, který je zde zastoupen správcem a výběrčím daní. Pokud je třeba něco rozsoudit mezi občany tak je tento problém podstoupen Ziraské radě.

Obchod a hospodářství

Obec je živa převážně z rybolovu a zemědělství v malém je možno se živit sběrem a broušením korálů. Nejrozšířenější plodinou je pšenice, následovaná brambory, kukuřicí a ovsem. Broušení korálů se věnuje těch několik málo místních trpaslíků.

Ostatní

Správa osady

Damien Lich správce: dbá na dodržování práva a zákonů v obci, je závislý na své funkci a pro její udržení udělá cokoli.

Kelren, výběrčí daní: prostě protivný výběrčí.

Vliv úpadku

Ruen byl na ostrově první založenou obcí, ale časem jeho význam kvůli nevhodnému umístění na severní straně ostrova začal upadat. Jelikož přístav je často zaplavován a přitom je mělký a zanesený naplaveninami nemohl přijímat velké zámořské lodě na jejich cestě na východ. Místní lidé si však nejsou ochotni přiznat, že se z jejich města postupem času a ztrátou městských práv již dávno stala jen vybydlená vesnice.

Autor a správce

Pro použití lokace kontaktuje CM Baddyho přes soukromou zprávu na portále IF
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.