FANDOM


Tato wikipage slouží jako encyklopedie vědění, která zachycuje lore světa Immortal Fighters tak, jak se vyvíjí s novými questy a děním v ceších. Jejím cílem je sbírat a uchovávat významné informace o světě IF, a to především pro PJe, kteří by rádi své questy propojili s reáliemi z jiných questů.

Hlavními správci této wiki encyklopedie jsou Mathiel (Mathiela) a Wolffram (Seanchaí Mac Tíre). Všechna nová hesla a rozsáhlejší editace musejí projít jejich schválením!

Rádi bychom zdůraznili, že v zájmu transparentnosti editujte pomocí FANDOM účtu pod svým nickem, anebo předzdívkou, která na váš IF nick alespoň nějak viditelně odkazuje či jej obsahuje. Při potvrzení editace (vyjede vám tabulka) vždy stručně napište, co jste editovali. Díky!

Základní pilíře správy IF Wiki

 • Dobrovolný charakter + závaznost informací
  • Využití informací z této wiki je pro každého PJe a hráče dobrovolné
  • !!! pokud se však quest týká tématu zde uvedeného, anebo se odehrává na místě zde popsaném, jsou informace naopak závazné (jinak by takováhle wiki neměla smysl :)
  • Pokud je u hesla uveden autor (PJ/CM), je slušné jej před využitím daného lore/místa v questu kontaktovat.
 • Důraz na svět a jeho lore, nikoliv na hráčské postavy
  • Encyklopedie popisuje RP hesla, nikoliv hráčské postavy a questy; ty by nicméně měly být uváděny kdekoliv, kde se to hodí, a to tučně; u každého questu by navíc mělo být uvedeno jméno PJe.
 • Geografická neucelenost
  • Místopis Gerdaru není geograficky jednotný, jde spíše o "mentální mapu" (platí i pro lore)
  • Jednotlivá místa mají jen velmi volné propojení s ostatními a v zájmu dostatečného prostoru pro fantazii PJů i udržitelnost systému neexistuje (a nebude existovat) ucelená mapa, není proto záhodno u jednotlivých oblastí řešit, s čím sousedí, jaký přesně mají vztah k centrální moci apod.
 • Přehlednost
  • Každá stránka musí mít hlavičku, která obsahuje shrnutí tématu (maximálně 10 řádků)
  • Každá stránka musí být přehledně zařazena do nějaké kategorie
  • Všechny nové stránky projdou sítem důležitosti.
  • Je lepší slučovat informace do obsáhlejších stránek než vytvářet velké množství stručných stránek.
  • Seznamy odkazů v rozcestnících jsou řazené podle abecedy; výjimku tvoří záložka Důležité události.
 • RP charakter zápisu
  • Hesla jsou popisována z pohledu hypotetického, nestranného gerdarského archiváře
  • Non-RP informace musí být vždy označeny jako "Neherní poznámka" a psány v kurzívě, nejlépe formátem Block Quote. Výjimku tvoří support stránky, například tato pravidla.
  • Tato encyklopedie nicméně v IF světě jako item neexistuje (po konzultaci je možné použít jednotlivá hesla)
 • Zdroje v reálném RP dění na portálu
  • Všechny informace zde popsané musejí vycházet z reálného dění na IF (questy, cechy, RP soutěže, adminské eventy a vyhlášky, popisky itemů atd.), přičemž by mělo být vždy jasné, odkud informace na dané stránce pocházejí. To samé platí pro díla z Knihovny, Galerie či Koutku slepého barda, která se na tuto wikipage dostanou.
  • Výjimky: Základní pilíře světa tvoří nejvyšší admini (RS), přičemž vycházejí z ustálené tradice. PJové mohou popisovat širší dění v lokalitách, kde se odehrávají jejich questy, v omezené míře to platí i pro cechmistry (v rámci stránek cechů).
 • Opatrně s obrázky a autorskými právy
  • Nenahrávejte sem obrázky a texty chráněné autorskými právy, prosím! IF Wiki je veřejná - a i když je to non-profit, stejně by mohly být problémy, tak prosím jen vlastní mapy atd.

Pravidla pro cechmistry

Editaci wiki stránek jednotlivých cechů mají na starosti cechmistři, případně jimi určení zástupci.

Každý cech musí mít krátký popisek v seznamu Cechy a společenství Gerdaru, a to o maximální délce 3 řádky textu. Popisek musí obsahovat:

 • stručnou a výstižnou charakteristiku cechu a jeho zaměření
 • lokaci cechovního sídla
 • úroveň cechu dle systému cechovního vlivu

Tyto informace musejí být také uvedeny v hlavičce wiki stránky cechu. V zájmu přehlednosti nesmí tato hlavička přesahovat 10 řádků. Měla by zde být šířeji rozepsána charakteristika úrovně cechu a uvedena hodnost a jméno aktuálního cechmistra.

Další informace na wiki stránce cechu si už každý cechmistr určuje sám, přičemž zodpovídá za to, že odpovídají skutečnému dění na IF. Rozsah je zde už libovolný, nicméně musí zůstat součástí dané wikipage (tvořit nová hesla související s cechem bez souhlasu administrátorů je zakázáno).

Uvedené informace nejsou apriori veřejné, PJové i hráči by s nimi měli pracovat rozumně; cech může také například oddělit veřejné a tajné informace nějakým označením (oddělenou sekcí s vlastním nadpisem atd) a přísně vnitřní informace neuvádět vůbec.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.