FANDOM


Arsielas stity
Jedná se o zaniklý cech (léto 2020).

Sídlo cechu

Vysoko v horách, Nedaleko od civilizace stojí hluboko mezi lesy do hory vsazené poslední známé sídlo dávného řádu Strážců dračího plamene. Pár hodin cesty od nejbližší horské vesnice, asi čtyři hodiny chůze od města Li-Raga, se ukrývá poslední bašta bránící odkaz dračích strážců. Kdo se ale dostane až tam, kde ho stromy lesa propustí, uzří nevelkou pláň za kterou se tyčí šedé kamenné hradby a za nimi mohutná skála.
Dva sáhy široké a přes pět sáhů vysoké zdi, vpíjející se z obou jejích konců do chladné skály, ukrývající samotné prostory řádu, je možné nenásilně překonat pouze jedinou cestou – mohutnou dřevěnou branou, zevnitř zabezpečenou závorou, hlídanou s každé strany věží s ochozem. Ve střílnách obou zastřešených věží stojí po jednom strážném s kuší a signálním zvonem, kterým mohou neprodleně přivolat posily na kamennou plošinu za cimbuřím, na které hlídají další dva ozbrojenci.

Postavení v cechu

1.Vládce plamene – Je to nejvyšší představený řádu. Vyřizuje všechna diplomatická jednání, je pokud možno při každém přijímacím ceremoniálu či souboji. Má právo vetovat každé rozhodnutí. Zároveň je také jedním z vyučujících řádu. Má právo kdykoliv vstupovat k dračímu plameni a svědomitě s ním manipulovat v zájmu dračího řádu.
2.Strážce plamene – Strážce plamene je čestná funkce jen pro několik vyvolených řádu. Stejně jako Vládce plamene mají strážci přístup k dračímu ohni. Jejich povinností je jej tak chránit a střežit jako nejposvátnější věc. Obvykle se jimi stávají Ti nezkušenější mistři a tak mají právo zastupovat Vládce plamene a podávat návrhy ke všem aspektům řádu.
3.Mistr – Mistr je nezkušenější člen oboru v řádu. Jako učitel předává své znalosti novým přijatým novicům. Každý mistr se liší oborem jež vyučuje, avšak žádný z nich není postavený výše než druhý. Na rozdíl od výše postavených členů nemají právo přistupovat samovolně k plameni.
4. Rytíř - Člen, který je v řádu již určitou dobu a vykonává speciální funkce pro řád
5.Člen řádu – Přijatý člen, který již prošel všemi přijímacími ceremoniály a složil úspěšně zkoušky u svých mistrů. Takový člen již má právo hlasovat o přijetí nového člena, je mu uděleno právo koupit si cechovní item. I tak je ale stále ve fázi studia aneb nikdy se nepřestáváme učit novým věcem.
6.Novic – Novicem se stává uchazeč o vstup, který složí přijímací zkoušky a splní dané požadavky. Novic je začátečníkem ve studiu a musí se tedy učit a připravovat se na složení zkoušky. Novic nemá právo na nákup itemů ani na hlasování o přijímání nových uchazečů.

Mapa okolí

Cech mapa okoli

 Autor a správce

Stránku spravuje CM Mathiel - pro použití vypsaných informací ji kontaktuje na portále IF přes PM (soukromou zprávu)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.