FANDOM


TICHOLES

Základný popis

Ticholes je autonómne elfské územie málo známe okolitému svetu. Ide o rozľahlú lesnatú oblasť, ktorá je zo severu a západu obohnaná horami, z východu a juhu stepou.

Južnými hranicami Ticholesa pretekajú dva veľké vodné toky z ktorých jeden smeruje ďalej na juh a druhý sa stáča na východ.

Obyvateľstvo

Ticholes dlhodobo obývajú výhradne elfovia, ktorý žijú vo väčších či menších sídlach roztratene po celom území v odhadovanom počte niekoľkých tisíc. (4000 - 6000 obyvateľov).

Panovník

Vládu nad Ticholesom po dvanásť generácii zastáva rodina Eolvin, ktorá vlastní aj všetku pôdu.

Územné celky a Sídla

Celý Ticholes sa delí do piatich väčších oblastí, ktorých názvy sú odvodené najme od oblastí lesa. (Čiernoles, Borohór, Zelený les, Brezodolie, Rovinka)

MÓR NIMARIS - Veľký Bielodóm

Sídlom aktuálneho pána Ticholesa Efionfela jeho bratov, Amrona a Haalona je Mór Nimaris (Veľký Bielodóm - preklad do obecnej reči), pomenovaný podľa pánskeho sídla Eolvin vystaveného z pieskovca, no okrem toho pod Veľký Bielodóm spadá aj rozsiahly komplex budov pozostávajúci z terás, fór, kúpelov, dielní, domov, parkov a mnohého ďalšieho.

História/Povesti/Legendy/Správy

VZNIK TIHOLESA

Letopisy Ticholesa sa datujú od doby kedy zakladateľ rodu Saaren Bezmenný dostal od veľkráľa elfov Kaledrona územie na okraji vtedajšej elfskej ríše za zásluhy vo vojne s trpaslíkmi a za vyslobodenie veľkráľovho vnuka z útrob trpasličích tunelov. Veľkráľ elfov ho na znak vďaky povýšil do šľachtického stavu a dal mu nové meno Saaren Eolvin (Eolvin - preklad do obecnej reči Lišiak). Od tej doby sa usadil rod Eolvin na území dnešného Ticholesa.

- zapísal Alathion Jasnozrivý - 1. pobočník lorda Saarena Eolvina -

ZÁHADNÝ OBJAV

...dnes mám ohromnú radosť, ani v tých najbláznivejších snoch by som neočakával, že objavím niečo tak neskutočné. Keby len Kaledron tušil, čo za poklady skrýva tento les nikdy by mi toto miesto nebol podaroval. Musím byť ale ostražitý. Ak by sa o tom dozvedeli aj iný bol by to problém a musel by som za.../nečitateľný text/ ...

- pravdepodobne úrivok z denníka lorda Saarena Eolvina -

HNIEZDISKÁ DIVOKÝCH GRYFOV

Pri expedičnom pochode za účelom vytvoriť presné mapy Ticholesa bolo za pomoci kúzla letu objavených niekoľko hniezdisk divokých gryfov, zdá sa že tu pravidelne hniezda. Nečudo, dostatok vysokej zvery či už jeleňov, danielov alebo muflónov im poskytuje optimálnu potravu a vysoké, strmé, neprístupné skaliská zase neodhalitelnosť a bezpečie pre vyliahnuté mláďatá. Bez použitia kúziel sa k hniezdam nebolo možné nijako dostať. Doporučujem domestikovať novovyliahnuté jedince pre účely reprezentatívnych a obranných vzdušných jednotiek.

- správa Vissari Aaldmirai, kúzelníčky tretej expedičnej skupiny -

ČIERNOLES

Pane, žiadam vás o poskytnutie ďalších jednotiek a tiež niekoľkých druidov. Tento les je nebezpečné miesto, je starý tmavý ba až čierny, nepreniká sem skoro žiadne svetlo. Nikdy som nič podobné nevidel všetka zver, stromy, rastliny a aj hmyz sa stavia voči nám. Akoby les samotný proti nám vysielal svoje jednotky aby nás odtiaľto vypudil. Len dnes ráno sme narazili na ohromného medveďa, ktorý po nás automaticky zaútočil. Podarilo sa nám zviera premôcť ale jeden z mojich mužov je vážne zranený a ďalší traja nie sú schopní boja. Čím ďalej tým viac mi ale robí starosti svorka vlkov, ktorá akoby len čakala na svoj okamih, tenšia sa nám zásoby drobná zver sa nám zďaleka vyhýba a voda v potokoch má podivnú pachuť z ktorej si niektorí muži sťažujú na halucinácie. Do toho všetkého na nás dotiera otravný hmyz, takže si nemôžeme ani oddýchnuť či pospať. Morálka prudko klesá. Dôrazne vás žiadam. Pošlite druidov. My sme tu bezmocní.

- list Amrona D´Arga, velitela 1. expedičnej skupiny pre lorda Eolvina -

Autor a správce

Stránku spravuje PJ Thindrelion - pro zapojení Ticholesa do svého Q či příběhu v rámci IF jej kontaktujte přes PM (soukromou zprávu) na portále IF

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.