Popis

Malá malebná vesnička ležící uprostřed luk a polí, která z východní strany lemuje nedaleký les. Vesnice není nijak ohraničená, její pomyslné zdi tvoří pouze políčka a záhony. V její bezprostřední blízkosti se nachází jezero, ze kterého obyvatelé loví ryby k obživě. Dominuje jí hostinec, který leží v samotném středu vesnice.

Obyvatelstvo

V Narlen bydlí pouze lidé, jeden trpaslík (který v hospodě často pořádá turnaje v pití medoviny, ale jinak se věnuje včelaření). Ve vesnici se nachází 25 domů , již zmíněná hospoda, včelín, kovář a hokynář. Pokud je potřeba doktora, za rybníkem v domku bydlí starý samotářský felčar, kterému děcka ve vesnici říkají Rybí děděk, právě kvůli jeho bydlení.

Politika

Vesnice spadá pod samosprávu, vládnou zde zákony dobrého sousedství a občas roj rozhněvaných včel - to když se trpaslík opije a omylem se jim pokusí vloupat do úlů.

O pořádek ve vesnici se stará zdejší domobrana.

Obchod a hospodářství

Lidé ve vesnici žijí z toho, co si vypěstují na polích, uloví v lese nebo v jezeře. Nejvíc peněz a prostředků získávají z prodeje kůží a prodeje ovoce a zeleniny.

Náboženství

Co se týče náboženství, obyvatelé uctívají kult staržch Bohů, stejně jako jejich předci před nimi už po celá staletí.

 Autor a správce

Autor neznámý - převzato CM Mathiel pro účely wiki z fóra mapy světa na IF

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.