Cechy začaly vznikat od události známé jako rozehnání gild, některé se však po čase rozpadly. Zde je seznam cechů, které již neexistují, ale o nichž v Gerdaru stále panuje určité povědomí.

Strážci dračího plamene

Strážci dračího plamene sídlili daleko v horách v kamenné pevnosti chráněné Duchovým hvozdem. Strážci byli volné uskupení dobrodruhů zasvěcených k dohledu nad rovnováhou světa pod ochrannými křídly Dračích patronů. Jednalo se o dobře fungující cech (úroveň 3). Cech zanikl v důsledku úpadku vedení, ideologických neshod mezi členy a nakonec pogromu, který zničil svatyni a kterému unikl poslední Vládce plamene, Duch lesa. O zániku cechu vypráví Epilog cechu Strážci dračího plamene.

Bílí jezdci

Bílí jezdci byli řádem paladinů konajících ve jménu boha světla Angemara. Jejich sídlo se nacházelo v Bílé pevnosti. Cech zanikl v důsledku tragických událostí během jedné ze slavností slunovratu, poslední cechmistr Terzief pak rozhodl o jeho rozpuštění. O jejich zániku vypráví Epilog cechu Bílí jezdci.

Wervanští hádankáři

Wervanští hádankáři byli skupinou mistrů hádanek. O jejich zániku vypráví Epilog cechu Wervanští hádankáři.

Společenství mistrů alchymie

Společenství mistrů alchymie plnili doslova svůj název. Byli společností, která se zabývala alchymií a jejím studiem. Jejich sídelním městem se stal Abolinar, kde po dohodě tamním cechem trpaslíků zbudovali svou základnu. K zániku vedlo roztroušení jeho členů, ať do živého světa tak i světa mrtvých. O jejich zániku vypráví Epilog cechu Společenství mistrů alchymie.

Společenstvo dobrodruhov

Alborejské bratrstvo zaniklo pri rozpustení guild. Na jeho ruinách sa Leppka rozhodol obnoviť slávu tohoto zoskupenia vo forme cechu pod názvom Spoločenstvo dobrodruhov. Cech mal zastrešovať potulných dobrodruhov všetkých rás a povolaní. Poskytnúť rodinu a domov tým, ktorí ich nemali. Zbavovali svet zlých síl a nezákonných zachádzaní. Po čase Leppka predal svoje vodcovstvo barbarovi menom Zavael, ktorému naďalej pomáhal zveľadiť cech a priviedli do cechu mnoho významných mien. Barbarka Bergie, elf SatanX, statný barbar Tomasii, ďalší barbar Vrahov, silný Zkazius, malý ale nápomocný Orkenzo, hraničiar Lantash, elfka Lískulicka.. to je pár mien z mnohých ďalších.

Zavael sa počas mnohých výprav nedokázal dostatočne starať o chod cechu a tak spolu s Bergie a SatanX-om zvolili za najvhodnejšieho nástupcu rozumného Tomasiiho. Všetci sa naďalej podieľali na rozvoji a započali budovať nové sídlo cechu. Snažili sa obnoviť každoročné svetoznáme Alborejské oslavy (spolu s otváracím ceremoniálom v podobe zápasov pekelných psov) na počesť dňa založenia cechu. Pod jeho vodcovstvom sa dokončilo sídlo, avšak cech opäť postihol osud neprítomného cechmistra a novým nástupcom sa stal Lantash.

Z čias Alborejského bratrstva sa dochovala pieseň Alborejská balada.

Cesty členov cechu sa po čase rozišli. Sídlo je opustené a neudržiavané. Slúži potulným dobrodruhom ako nehostinný nocľah.

Vůle stínu

...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.