FANDOM


Cechy začaly vznikat od události známé jako rozehnání gild, některé se však po čase rozpadly. Zde je seznam cechů, které již neexistují, ale o nichž v Gerdaru stále panuje určité povědomí.

Bílí jezdci

Bílí jezdci byli řádem paladinů konajících ve jménu boha světla Angemara. Jejich sídlo se nacházelo v Bílé pevnosti. Cech zanikl v důsledku tragických událostí během jedné ze slavností slunovratu, poslední cechmistr Terzief pak rozhodl o jeho rozpuštění. O jejich zániku vypráví Epilog cechu Bílí jezdci.

Wervanští hádankáři

Wervanští hádankáři byli skupinou mistrů hádanek. O jejich zániku vypráví Epilog cechu Wervanští hádankáři.

Společenství mistrů alchymie

Společenství mistrů alchymie plnili doslova svůj název. Byli společností, která se zabývala alchymií a jejím studiem. Jejich sídelním městem se stal Abolinar, kde po dohodě tamním cechem trpaslíků zbudovali svou základnu. K zániku vedlo roztroušení jeho členů, ať do živého světa tak i světa mrtvých. O jejich zániku vypráví Epilog cechu Společenství mistrů alchymie.

Společenstvo dobrodruhov

...

Vůle stínu

...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.